Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie po konsultacji z Klientem i uzależnione jest od rodzaju sprawy oraz stopnia jej zawiłości.

Klient ma możliwość ustalenia wynagrodzenia:

  • zryczałtowanego – czyli ustalonego z góry, najczęściej obejmujące prowadzenie całej sprawy, przy uwzględnieniu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.

lub

  • na podstawie ustalonej stawki godzinowej – Klient ma możliwość ustalenia z Kancelarią stawki godzinowej za czas poświęcony na prowadzenie sprawy.