Zakres usług

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu:

  • prawa karnego
  • prawa karnego wykonawczego
  • prawa wykroczeń
  • prawa rodzinnego(m.in. rozwód, separacja, alimenty)
  • prawa cywilnego( m.in. dochodzenie wierzytelności, odszkodowań)
  • prawa gospodarczego i handlowego
  • prawa spadkowego( m.in. dział spadku, zachowek)
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • prawa administracyjnego

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla podmiotów indywidualnych i gospodarczych kierując się zasadami etyki adwokackiej i godności zawodu, z gwarancją zachowania tajemnicy adwokackiej.

Kancelaria zakresem swojej działalności obejmuje udzielanie porad prawnych, analiz prawnych, reprezentowaniem Klienta w postępowaniu sądowym, pozasądowym, sporządzaniem: opinii prawnych, umów oraz pism procesowych.